ZAKAZ POBIERANIA WODY Z HYDRANTÓWhydrant


PWK „Górna Odra” sp. z o.o. przypomina o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. Niekontrolowane pobory wody powodują zaburzenia w pracy sieci oraz stwarzają zagrożenie skażenia bakteriologicznego wody. Często podczas nielegalnego korzystania z hydrantu dochodzi do jego uszkodzenia, co może powodować poważne skutki w sytuacjach, kiedy wystąpi losowa potrzeba poboru wody.

Prawo do uruchomienia hydrantów mają nasze służby oraz straż pożarna.

Zgodnie z przepisami prawa NIELEGALNY POBÓR WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ PODLEGA KARZE GRZYWNY DO 5.000 ZŁ.

 

APEL DO ROLNIKÓW

Każdy odbiorca, którego działalność wymaga zwiększonego poboru wody może wystąpić do naszego przedsiębiorstwa o wykonanie opomiarowanego punktu poboru o zwiększonej średnicy przewodów oraz większym wodomierzu jak i posiadającym zabezpieczenie antyskażeniowe. Punkt poboru wykonywany jest na koszt zainteresowanego. Wodomierz zapewnia przedsiębiorstwo. Należy też pamiętać, że od większej średnicy wodomierza będzie pobierana wyższa opłata abonamentowa.