Jakość wody

Tutaj mieszkańcy gminy Krzyżanowice mogą zapoznać się z jakością wody w swoich miejscowościach.

Badania wody są wykonywane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) zgodnie z harmonogramami badań zatwierdzonymi przez Sanepid, zamieszczonymi poniżej.

próbki z wodą

Harmonogram pobierania prób wody:

 

Raporty z ostatnich badań wody:

 

Oceny roczne jakości wody:

 

Wyniki wcześniejszych badań dostępne są tutaj.