Zmiana taryfy za wodę od 22.06.2022r.

Od dnia 22.06.2022r. zaczną obowiązywać nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Krzyżanowice zatwierdzone przez Dyrektora PGW Wody Polskie na okres od 13 do 24 miesiąca od dnia wejścia w życie.