Zmiana taryfy za wodę od 22.06.2023r.

Od dnia 22.06.2023r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Krzyżanowice zatwierdzone przez Dyrektora PGW Wody Polskie na okres od 25 do 36 miesiąca od dnia wejścia w życie.